RSS Feed

Categorieën

Burgerinitiatieven

11-05-2017 - Verzoek burgerinitiatiefvoorstel Cultuureducatie voor de Houtense jeugd in het basis- en voortgezet onderwijs ongeacht draagkracht (JeugdCultuurFonds). Versterken Cultuurvisie en Armoedebeleid over leer- en leefontwikkeling van alle 0- tot 18-jarigen in Houten. Toewijzing van Klijnsmagelden.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

05-04-2016 - Verzoek burgerinitiatief Basisinkomen Houten (BiBiH), is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid aan iedere burger verstrekt of garandeert zonder daar voorwaarden bij te stellen

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Burgerjaarverslagen

23-04-2014 - Bijlage: Burgerjaarverslag 2013, Jaarverslag bezwaarschriften 2013 en Klachtbehandeling 2013

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-03-2013 - Geen omschrijving beschikbaar

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

College van BenW

18-05-2018 - Geen omschrijving beschikbaar

18-05-2018 - Geen omschrijving beschikbaar

Gemeenteraad

18-05-2018 - Schriftelijke vragen over onveilige verkeerssituatie door autovoertuigen die gebruik maken van het fietspad langs de Heemlanden gelegen tussen Kamillehof en De Slinger van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

18-05-2018 - Schriftelijke vragen over blog van de heer Donker problemen in de jeugdzorg (niet specifiek Houten) van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

Nieuwsbrieven

22-05-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

15-05-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

Onderzoeken

16-11-2017 - Fort Honswijk, gelegen aan de Lek bij Houten, is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het f o r t en enkele aangrenzende weilanden zijn in november 2016 in bezit gekomen van de gemeente Houten. De gemeente wil het f o r t in historische staat terugbrengen en herontwikkelen. Daartoe wil de gemeente onder andere inzicht hebben op de natuurwaarden van Fort Honswijk.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

10-02-2017 - In november 2013 zijn door de gemeente verschillende workshops georganiseerd om samen de toekomst van Houten te verkennen. De verslagen van deze workshop betreffen de uitkomsten van de bijeenkomsten die gehouden zijn met inwoners, jongeren, ondernemers, maatschappelijke partners en regiopartners. De resultaten van de verkenningsworkshops, de resultaten van de inwonersenqu�te �Samen naar Houten 2025� en de uitkomsten van literatuuronderzoek en expertinterviews, worden door de gemeente vertaalt.

Persberichten

23-05-2018 - LANDELIJKE OPENING AVOND4DAAGSE IN HOUTEN! Op dinsdag 29 mei start de avond4daagse. Het is bijzondere dag: dit jaar is de 35e keer dat we met z’n allen gaan lopen in Houten! Om dat te vieren wordt de landelijke aftrap van de avond4daagse in Houten gedaan.

23-05-2018 - www.eilandvanschalkwijk.nl Lancering eigen website voor het Eiland van Schalkwijk Op woensdag 16 mei is op feestelijke wijze de nieuwe website en het logo van het Eiland van Schalkwijk gelanceerd. In Eethuis Ster in de Kersentuin werd, in aanwezigheid van wethouder Herman Geerdes en verschillende ondernemers van het Eiland van Schalkwijk, ook nog een nieuwe fietsroutefolder gepresenteerd.

Regelgeving

08-08-2005 - Overzicht ingetrokken en vervallen gemeentebladen vanaf 24 februari 2005 Houten, stand 27 april 2007

Naar de bijlage en het gerelateerd document

26-05-2005 - Overzicht geldende gemeentebladen Houten stand 6 mei 2010 (21e versie)

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Rondetafelgesprekken (RTG)

Verkiezingsprogramma's

05-03-2018 - Verkiezingsprogramma CDA Groei naar nóg beter 2018-2022

05-03-2018 - Verkiezingsprogramma ChrisenUnie Waardevol voor Houten 2018-2022

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten