RSS Feed

Categorieën

Agenda's Raad en RTG

12-10-2017 - Amendement fractie SGP. Ingetrokken in de raad van 10-10-2017 inzake: Beslispunt 3 als volgt aan te passen: Was: Akkoord te gaan met een tweejaarlijks evaluatie van de realisatie van de visie. Wordt: Akkoord te gaan met een tweejaarlijks evaluatie van de realisatie van de visie, waarbij ook het terugdraaien van maatregelen tot de mogelijkheden hoort bij onvoldoende of ongewenste effecten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-10-2017 - Amendement fractie SGP en ITH. Verworpen in de raad van 10-10-2017. Voor: 6 en Tegen: 23 inzake: Beslispunt 1 gewijzigd vast te stellen. Was: 1. De mobiliteitsvisie 2017-2027 voor het Eiland van Schalkwijk vast te stellen. Wordt: 1. De mobiliteitsvisie 2017-2027 voor het Eiland van Schalkwijk vast te stellen, waarbij de fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal uit de visie wordt geschrapt.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Beleidsnota's

16-10-2017 - Documenten uit Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek windmolens Veerwagenweg

Naar de bijlage en het gerelateerd document

05-10-2017 - Aanpassingen camerapoorten Lekdijk en Achterdijk, voorkoming doorgaand oost-west verkeer en busroute Lange Uitweg vervalt

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Burgerinitiatieven

11-05-2017 - Verzoek burgerinitiatiefvoorstel Cultuureducatie voor de Houtense jeugd in het basis- en voortgezet onderwijs ongeacht draagkracht (JeugdCultuurFonds). Versterken Cultuurvisie en Armoedebeleid over leer- en leefontwikkeling van alle 0- tot 18-jarigen in Houten. Toewijzing van Klijnsmagelden.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

05-04-2016 - Verzoek burgerinitiatief Basisinkomen Houten (BiBiH), is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid aan iedere burger verstrekt of garandeert zonder daar voorwaarden bij te stellen

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Burgerjaarverslagen

23-04-2014 - Bijlage: Burgerjaarverslag 2013, Jaarverslag bezwaarschriften 2013 en Klachtbehandeling 2013

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-03-2013 - Geen omschrijving beschikbaar

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

College van BenW

20-10-2017 - Geen omschrijving beschikbaar

20-10-2017 - Geen omschrijving beschikbaar

Gemeenteraad

17-10-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over een Wob-verzoek inzake windpark Houten waarin wij gevraagd worden mee te werken aan het openbaar maken van documenten, die wij in een eerder stadium nog niet met u hebben gedeeld.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

12-10-2017 - Amendement fractie SGP. Ingetrokken in de raad van 10-10-2017 inzake: Beslispunt 3 als volgt aan te passen: Was: Akkoord te gaan met een tweejaarlijks evaluatie van de realisatie van de visie. Wordt: Akkoord te gaan met een tweejaarlijks evaluatie van de realisatie van de visie, waarbij ook het terugdraaien van maatregelen tot de mogelijkheden hoort bij onvoldoende of ongewenste effecten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Nieuwsbrieven

17-10-2017 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

17-10-2017 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

Onderzoeken

10-02-2017 - In november 2013 zijn door de gemeente verschillende workshops georganiseerd om samen de toekomst van Houten te verkennen. De verslagen van deze workshop betreffen de uitkomsten van de bijeenkomsten die gehouden zijn met inwoners, jongeren, ondernemers, maatschappelijke partners en regiopartners. De resultaten van de verkenningsworkshops, de resultaten van de inwonersenqu�te �Samen naar Houten 2025� en de uitkomsten van literatuuronderzoek en expertinterviews, worden door de gemeente vertaalt.

30-01-2017 - Evenementen en Gezond bewegen in de openbare ruimte Evenementen De gemeente wil graag weten hoe evenementen in Houten worden gewaardeerd. Bekeken is welke evenementen worden bezocht en waarom mensen naar een evenement gaan. Ook een mogelijke keerzijde van evenementen is nader beschouwd, namelijk de overlast die deze eventueel veroorzaken. Gevraagd is naar de spelregels die zouden moeten gelden opdat deze overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

Persberichten

06-07-2017 - Bedrijfsplan binnen gestelde kaders niet haalbaar COLLEGES ZIEN AF VAN AMBTELIJKE FUSIE HOUTEN EN WIJK BIJ DUURSTEDE

Naar de bijlage en het gerelateerd document

23-06-2017 - TOP en VVV-informatiepunt in Schalkwijk geopend- Nieuw recreatief startpunt op het Eiland van Schalkwijk. Op woensdagmiddag 21 juni is bij Pand Pannenkoek een Toeristisch Overstappunt (TOP) én een VVV-informatiepunt geopend. De TOP is een informatiezuil met informatie over fiets- en wandelroutes. Nog veel meer toeristische en recreatieve informatie is te vinden bij het naastgelegen VVV-informatiepunt. Wethouder Herman Geerdes van de gemeente Houten heeft samen met Gerard van Santen

Regelgeving

08-08-2005 - Overzicht ingetrokken en vervallen gemeentebladen vanaf 24 februari 2005 Houten, stand 27 april 2007

Naar de bijlage en het gerelateerd document

26-05-2005 - Overzicht geldende gemeentebladen Houten stand 6 mei 2010 (21e versie)

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Rondetafelgesprekken (RTG)

05-10-2017 - Geen omschrijving beschikbaar

05-10-2017 - Geen omschrijving beschikbaar

Verkiezingsprogramma's

27-02-2014 - Verkiezingsprogramma Christen Democratisch Appel (CDA) "Houten Daadkrachtig Dichtbij 2014-2018

27-02-2014 - Verkiezingsprogramma ChristenUnie "Geef geloof een stem" 2014-2018

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten