RSS Feed

Raadsvoorstel rekenkamer onderzoek informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp

20-09-2018 - Kennisnemen van de uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamer naar de meest wenselijke en haalbare informatiearchitectuur met betrekking tot jeugdzorg en de aanbevelingen te betrekken bij de verdere ontwikkeling van een structuur voor de gewenste informatievoorziening.  


Gerelateerde documenten

27-09-2018 - Rekenkameronderzoek Gemeente Houten - Rapport informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp, BMC Onderzoek, September 2018

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

27-09-2018 - In deze brief geven wij onze zienswijze op het rapport 'Informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp’ van de rekenkamer Houten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

27-09-2018 - In deze brief geven wij onze zienswijze op het rapport 'Informatievoorziening aan de gemeenteraad jeugdhulp’ van de rekenkamer Houten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

31-10-2018 - Amendement fractie ITH, HA!. Verworpen in de raad van 30-10-2018 Voor: 11 en Tegen: 16 inzake: Aan het raadsbesluit aan het vierde beslispunt het volgende toe te voegen: en deze nieuwe informatiestructuur te evalueren op het gewenste effect, te weten een informatievoorziening die aansluit bij de behoefte van de Raad, bij voorkeur door de survey die de rekenkamer heeft uitgevoerd in voorjaar 2018 onder raads- en commissieleden te herhalen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten