RSS Feed

Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek "Lessen uit de crisis"

05-09-2017 - De rekenkamercommissie biedt u hierbij het rapport aan met als doel: Het geven van een overzicht en analyse van hoe de gemeente Houten en in het bijzonder de raad op de crisis en de recessie heeft gereageerd; Daaruit lessen te trekken die: - de kwetsbaarheid van de gemeente bij een volgende crisis verkleinen en de weerbaarheid en veerkracht vergroten; - de creativiteit en het vernieuwde inzicht die uit de crisis zijn voortgekomen, te behouden en verder te benutten en te ontwikkelen; - de raad d


Gerelateerde documenten

05-09-2017 - De rekenkamercommissie heeft willen onderzoeken hoe de gemeente met de crisis is omgegaan en welke lessen daaruit te trekken zijn.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

05-09-2017 - Uw Rekenkamercommissie heeft besloten een beknopt onderzoek in te stellen naar de wijze waarop het gemeentebestuur van Houten heeft gehandeld met betrekking tot de crisis van 2008 - 2015/16.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-10-2017 - Amendement fractie PvdA, D66, VVD, CDA, CU. Aangenomen in de raad van 10-10-2017. Voor: 19 en Tegen: 10 inzake: Beslispunt 2 als volgt te wijzigen: In te stemmen met de aanbevelingen uit het rapport, met uitzondering van aanbeveling 1 over het opstellen van een lange termijn visie en aanbeveling 4 over het opstellen van een scenario-analyse van het sociaal domein.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten