RSS Feed

Raadsvoorstel Ontwerp begroting 2019 Jaarstukken 2017 Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGDrU)

07-05-2018 - Het uitvoeren van de mogelijkheid om een zienswijze over de ontwerpbegroting 2019 van de GGDrU naar voren te brengen met als doel om tot een degelijke begroting 2019 te komen. Besluitvorming hierover is gepland tijdens het algemeen bestuur van de GGDrU op 28 juni 2018.


Gerelateerde documenten

08-05-2018 - Informatiebrief over aanpak ombuigingen bij GGDrU en de omgang met risico's bij GGDrU, alsmede de verwerking daarvan in de ontwerp begroting 2019

Naar de bijlage en het gerelateerd document

18-01-2017 - Het uitvoeren van de mogelijkheid om een zienswijze over de concept kadernota 2018 van de GGDrU naar voren te brengen met als doel om tot een degelijke kadernota 2018 te komen. Besluitvorming hierover is gepland tijdens het algemeen bestuur van de GGDrU op 30 maart.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten