RSS Feed

Raadsvoorstel Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG)

20-04-2018 - Het recreatieschap te vragen de concept-begroting te verduidelijken door een zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2019.


Gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten