RSS Feed

Voorstellen

08-11-2017 - Conform toezegging tijdens de RTG van 31-10-2017 ontvangt u hierbij een toelichting op het onderdeel ontbrekende fietsschakels ("missing links") fietsinfrastructuur van de agenda fiets.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

01-11-2017 - Gewijzigde begrotingen GGD regio Utrecht 2017-1 en 2018-1

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

01-11-2017 - Voor bijna iedere handeling zijn financi�le middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-10-2017 - Toename van de lokale productie van duurzame energie door het faciliteren van zonnevelden, passend binnen het landschap.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

09-10-2017 - Te voorzien in de tijdelijke vacature en de heer A.C. Wendrich tijdelijk als raadslid toe te laten.

02-10-2017 - Benoeming commissielid fractie Houten Anders de heer W.P. Wilson

28-09-2017 - Het college en de raad een goed inzicht te verschaffen in de stand van zaken rond het beheer en de uitvoering van de begroting 2017.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

27-09-2017 - Het veilig stellen van de juiste hoogte van de exploitatiebijdragen om tot een financieel verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige realisatie van woongebied Hofstad III te komen. Bij dit woongebied wordt in redelijkheid zo veel mogelijk nieuw beleid uit de Woonvisie, Programma Duurzaam en het Water- en Rioleringsplan in de wijk ge�ntegreerd.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

27-09-2017 - Doel van het centraal tellen van de stembiljetten is het telproces effici�nter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-09-2017 - Het college en de raad in staat te stellen om op hoofdlijnen op maatschappelijke effecten en financi�le ontwikkelingen te sturen.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten