RSS Feed

Voorstellen

20-09-2018 - Kennisnemen van de uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamer naar de meest wenselijke en haalbare informatiearchitectuur met betrekking tot jeugdzorg en de aanbevelingen te betrekken bij de verdere ontwikkeling van een structuur voor de gewenste informatievoorziening.  

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

19-09-2018 - Het college en de raad in staat te stellen om op hoofdlijnen op maatschappelijke effecten en financiële ontwikkelingen te sturen.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

14-09-2018 - Door eigenaren te stimuleren asbestdaken te verwijderen, verkleinen wij het risico op een asbestincident met mogelijk grote gezondheids- en/of financiële gevolgen voor onze inwoners. Door eigenaren tegelijkertijd te stimuleren het dak te vervangen door zonnecellen dragen we bij aan de klimaatdoelstellingen; Door nu te investeren in het saneren van asbestdaken besparen we in de toekomst op handhavingskosten

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

04-09-2018 - Bijdragen aan de continuïteit van het functioneren van de gemeenteraad. Benoeming tot voorzitter Seniorenconvent mevrouw J. Dubbink en lid commissie Verbonden Partijen (VP) de heer W.G.L Mossink

04-09-2018 - Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

03-07-2018 - Een door de samenleving en door de raad gedragen collegeprogramma voor de bestuursperiode 2018-2022.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

07-06-2018 - De opvolgers, de heer De Jong, mevrouw Vonck-Moes en mevrouw Engels toe te laten als raadslid van de gemeenteraad van de gemeente Houten zodat er overgegaan kan worden tot hun beëdiging.

07-06-2018 - Voorzien in de verdere bemensing van de fractie van de Christenunie

05-06-2018 - Bijdragen aan de continuïteit van het functioneren van de raad.   

31-05-2018 - Het financieel kader 2019-2022 door de raad te laten vaststellen, waarbinnen het college het collegeprogramma 2018-2022 en de (meerjaren)begroting 2019-2022 uitwerkt.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten