RSS Feed

Beantwoording schriftelijke vragen verhoudingen Makeblijde/Wellantcollege i.h.k.v. kernrandstudie

25-07-2018 - Op 26 juni 2018 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van orde met als onderwerp Verhoudingen Makeblijde en Wellantcollege dat herstel van goede verhoudingen een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan zowel de ambities van het Wellantcollege en van Makeblijde als ook de ontwikkeling van de kernrandzone Oud Wulven?


Gerelateerde documenten

27-06-2018 - Schriftelijke vragen over herstel van goede verhoudingen tussen Wellantcollege en Makeblijde een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan zowel de ambities van het Wellantcollege en van Makeblijde als ook de ontwikkeling van de kernrandzone Oud Wulven van fractie PvdA o.g.v. art. 36 RvO,

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten