RSS Feed

Beantwoording schriftelijke vragen over bomenoverlast Dorpsstraat

16-07-2018 - Op 15 juni 2018 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van orde door de fractie van ITH met als onderwerp overlast bomen Dorpsstraat.


Gerelateerde documenten

18-06-2018 - Schriftelijke vragen over Bomenoverlast Dorpsstraat van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten