RSS Feed

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over kwetsbare jongeren in praktijkonderwijs

03-09-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA van 20 juli 2018 over kwetsbare jongeren/leerlingen in het praktijkonderwijs op grond van artikel 36 RvO


Gerelateerde documenten

23-07-2018 - Schriftelijke vragen over kwetsbare leerlingen in het praktijkonderwijs nav bericht "EU-subsidie voor kwetsbare leerlinge vroegtijdig leeg?" van fractie PvdA o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

22-08-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de tijdelijke en additionele financiering van de opleiding Entree XL. Sinds 1994 biedt ROC Midden Nederland een entreeopleiding (voorheen MBO niveau 1) aan voor moeilijk lerenden. Dit zijn studenten met een lager cognitief vermogen die uitstromen van met name het Praktijkonderwijs (Pro), Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en de lagere niveaus van het Vmbo.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten