RSS Feed

Beantwoording schriftelijke vragen geluidsoverlast evenementen terrein Down Under

02-07-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP van 02-06-2018 over klachten omwonenden evenementen terrein van Down Under op grond van artikel 36 RvO


Gerelateerde documenten

04-06-2018 - Schriftelijke vragen over geluidsoverlast evenementen Down Under bewoners Koppeldijk van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-07-2018 - Op 2 juni 2018 heeft raadslid Ooms namens de fractie van SGP schríftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde (RvO) over klachten van omwonenden over evenementen op het terrein van Down Under. Met onze brief van 2 juli 2018 hebben wij antwoord gegeven op de gestelde vragen. Daarin deden wij de toezegging de raad te informeren over de evaluatie van het evenement Central Park dat op 26 mei 2018 werd gehouden op het recreatieterrein Laagraven.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten