RSS Feed

Beantwoording schriftelijke vragen collegebrief herorientatie, samenwerking, vormgeving WIL

28-06-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 van 30-05-2018 over collegebrief herorientatie op opdracht, samenwerking en vormgeving Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) op grond van artikel 36 RvO


Gerelateerde documenten

31-05-2018 - Schriftelijke vragen over collegebrief herorientatie op opdracht samenwerking en vormgeving Werk en Inkomen Lekstroom van fractie D66 Houten o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten