RSS Feed

Schriftelijke vragen en antwoorden

09-08-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen van 12 juli 2018 door fractie SGP over “onderbesteding en effecten armoedebeleid gemeente Houten” op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

02-08-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen van 11 juli 2018 door de fracties PvdA en ITH over overlast in seniorencomplex Houten door een verwarde bewoner op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-07-2018 - Op 26 juni 2018 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van orde met als onderwerp Verhoudingen Makeblijde en Wellantcollege dat herstel van goede verhoudingen een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan zowel de ambities van het Wellantcollege en van Makeblijde als ook de ontwikkeling van de kernrandzone Oud Wulven?

Naar de bijlage en het gerelateerd document

23-07-2018 - Schriftelijke vragen over kwetsbare leerlingen in het praktijkonderwijs nav bericht "EU-subsidie voor kwetsbare leerlinge vroegtijdig leeg?" van fractie PvdA o.g.v. art. 36 RvO

16-07-2018 - Op 19 juni 2018 heeft ITH ons schriftelijk vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van orde met als onderwerp ‘Ontheffing verlening zonder wettelijke bezwaartermijn’. Uw vragen hebben betrekking op ontheffing geluidgrenswaarden LG18012. Die ontheffing hebben wij op 30 mei 2018 aan Vereniging Hockeyclub Houten verleend voor het buiten ten gehore brengen van versterkte muziek en het gebruiken van de omroepinstallatie bij de hockeyvelden

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-07-2018 - Op 15 juni 2018 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van orde door de fractie van ITH met als onderwerp overlast bomen Dorpsstraat.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-07-2018 - Schriftelijke vragen over onderbesteding en effecten armoedebeleid gemeente Houten van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

04-07-2018 - Schriftelijke vragen over overlast in seniorencomplex Houten door een verwarde bewoner van fractie PvdA en ITH o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

02-07-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen van 02-06-2018 door fractie SGP over klachten omwonenden evenementen terrein van Down Under op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

28-06-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen van 30-05-2018 door fractie D66 over collegebrief herorientatie op opdracht, samenwerking en vormgeving Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten