RSS Feed

Schriftelijke vragen en antwoorden

25-08-2017 - Beantwoording schriftelijke vragen fracties SGP en ITH over verbetering thuiszorg Houtense ouderen op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

27-07-2017 - Schriftelijke vragen over verbetering thuiszorg Houtense ouderen van fractie SGP en ITH o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

18-07-2017 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ITH over woningbouwplan Wegwijzer/Den Oord op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-07-2017 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP over versobering VNG-congres op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-07-2017 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks over consequenties frambozenteelt naast weidevogelgebied op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

05-07-2017 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ChristenUnie over plant Japanse Duizendknoop op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

04-07-2017 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ITH over ambtelijke fusie Houten - Wijk bij Duurstede op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

30-06-2017 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP over informatievoorziening spoorramp 1917 en andere historische gebeurtenissen op grond van artikel 36 RvO

26-06-2017 - Schriftelijke vragen over Woningbouwplan Wegwijzer en Den Oord van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

16-06-2017 - Schriftelijke vragen over consequenties frambozenteelt in weidevogelgebied van fractie GroenLinks o.g.v. art. 36 RvO. Recent heeft het college de vestiging van een frambozenkwekerij nabij het weidevogelgebied goedgekeurd. Frambozenteelt trekt helaas (roof)vogels aan die zeer schadelijk zijn voor het broedsucces van de weidevogels. Op 11 mei heeft het college een collegebrief gepubliceerd in reactie op de brief van de MWH.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten