RSS Feed

Schriftelijke vragen en antwoorden

08-10-2018 - Schriftelijke vragen over hulp voor ouderen op de Houtense woningmarkt van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO.

23-07-2018 - Schriftelijke vragen over kwetsbare leerlingen in het praktijkonderwijs nav bericht "EU-subsidie voor kwetsbare leerlinge vroegtijdig leeg?" van fractie PvdA o.g.v. art. 36 RvO

16-07-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ITH van 19 juni 2018 over ‘Ontheffing verlening zonder wettelijke bezwaartermijn’ op grond van artikel 36 RvO. Uw vragen hebben betrekking op ontheffing geluidgrenswaarden LG18012. Die ontheffing hebben wij op 30 mei 2018 aan Vereniging Hockeyclub Houten verleend voor het buiten ten gehore brengen van versterkte muziek en het gebruiken van de mroepinstallatie bij de hockeyvelden.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-07-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ITH van 15 juni 2018 over de overlast van bomen Dorpsstraat op grond van artikel 36 RvO.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-07-2018 - Schriftelijke vragen over onderbesteding en effecten armoedebeleid gemeente Houten van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

10-07-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie HA! van 26 juni 2018 over de tweede windmolenpark nabij de Goyerbrug op grond van artikel 36 RvO.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

04-07-2018 - Schriftelijke vragen over overlast in seniorencomplex Houten door een verwarde bewoner van fractie PvdA en ITH o.g.v. art. 36 RvO

02-07-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP van 02-06-2018 over klachten omwonenden evenementen terrein van Down Under op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

28-06-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 van 30-05-2018 over collegebrief herorientatie op opdracht, samenwerking en vormgeving Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

27-06-2018 - Schriftelijke vragen over herstel van goede verhoudingen tussen Wellantcollege en Makeblijde een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan zowel de ambities van het Wellantcollege en van Makeblijde als ook de ontwikkeling van de kernrandzone Oud Wulven van fractie PvdA o.g.v. art. 36 RvO,

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten