RSS Feed

Schriftelijke vragen en antwoorden

22-11-2017 - Schriftelijke vragen over manifest Waardig Ouder Worden van fractie ChristenUnie en SGP o.g.v. art. 36 RvO

16-10-2017 - Beantwoording schrifteiljke vragen n.a.v. Monitor Sociale Kracht 2016 betere relatie nodig tussen gemeente en inwoners. Op 6 oktober 2017 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-10-2017 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA over opheffen Pauwbedrijven, overname door WIL en gevolgen voor gemeente Houten op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

09-10-2017 - Schriftelijke vragen over Monitor Sociale Kracht 2016, betere relatie tussen gemeente en inwoners nodig van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

05-10-2017 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks over Plan van Aanpak Fort Honswijk op grond van artikel 36 RvO. Op 19 september jl. hebt u schriftelijke vragen ingediend over het Plan van Aanpak voor de ontwikkeling van Fort Honswijk. In deze brief worden de gestelde vragen beantwoord, na een inleidende opmerking vooraf van onze kant.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

05-10-2017 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP over lokale betrokkenheid ontwikkeling Fort Honswijk op grond van artikel 36 RvO. Op 13 september jl. hebt u schriftelijke vragen ingediend over lokale betrokkenheid bij de ontwikkeling van Fort Honswijk. In deze brief worden de gestelde vragen beantwoord, na enkele inleidende opmerkingen van onze kant.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

28-09-2017 - Schriftelijke vragen over opheffen gemeenschappelijke regeling Pauw bedrijven, overname door WIL en de gevolgen voor gemeente Houten van fractie PvdA o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-09-2017 - Schriftelijke vragen over Plan van Aanpak (PvA) ontwikkeling Fort Honswijk van fractie GroenLinks o.g.v. art. 36 RvO, met het artikel uit het Groentje van 13-9-2017 - Meepraten over Honswijk

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

19-09-2017 - Schriftelijke vragen over meer lokale betrokkenheid bij ontwikkeling Fort Honswijk van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

25-08-2017 - Beantwoording schriftelijke vragen fracties SGP en ITH over verbetering thuiszorg Houtense ouderen op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten