RSS Feed

Schriftelijke vragen en antwoorden

05-12-2018 - Schriftelijke vragen over wel of niet realiseren gemeenschappelijke ruimte appartementencomplex Op Houten van fractie GroenLinks o.g.v. art. 36 RvO

27-11-2018 - Schriftelijke vragen over fietsverbinding langs het spoor Schalkwijk van fractie D66 en SGP o.g.v. art. 36 RvO

27-11-2018 - Schriftelijke vragen over Nationaal Preventieakkoord van fractie D66 o.g.v. art. 36 RvO

22-11-2018 - Schriftelijke vragen over Restitutie OZB 2018 van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

(18GR0454)

14-11-2018 - Geen omschrijving beschikbaar

13-11-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ITH van 22-10-2018 over proef flexibel openbaar vervoer op grond van artikel 36 RvO

06-11-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP van 05-10-2018 over hulp voor ouderen op de Houtense woningmarkt op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

31-10-2018 - Schriftelijke vragen over inburgering van statushouders in gemeente Houten van fractie D66 o.g.v. art. 36 RvO

22-10-2018 - Schriftelijke vragen over proef flexibel openbaar vervoer van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO. Naar verwachting zal komend voorjaar de dienstregeling in Houten-Zuid, Schalkwijk en ’t Goy bij proef voor twee jaar vervangen worden door flexibel openbaar vervoer.

08-10-2018 - Schriftelijke vragen over hulp voor ouderen op de Houtense woningmarkt van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten