RSS Feed

Rekenkamercommissie

06-06-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de reactie van het college op het rapport jaarstukken 2017 van de ARC. De ARC concludeert wederom dat er een aantal structurele slagen is gemaakt in de dóórontwikkeling van de verantwoording. Dit komt niet alleen tot uiting in de kwaliteit van de verantwoording, maar ook in de leesbaarheid en (digitale) toegankelijkheid van de jaarstukken.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

26-02-2015 - Jaarverslag 2014 Rekenkamercommissie (RKC) gemeente Houten

08-04-2014 - Rapport Rekenkamercommissie (RKC) Starters op de Houtense Woningmarkt

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-03-2014 - Jaarverslag 2013 van de Rekenkamercommissie (RKC) Houten

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-03-2014 - Rapportage Rekenkamercommissie (RKC) Houten - Van groei- naar beheergemeente / Deugdelijk materieel en financieel beheer van de openbare ruimte in Houten

10-03-2014 - Rapport Rekenkamercommissie: 'Van groei- naar beheergemeente: Deugdelijk materieel en financieel beheer van de openbare ruimte in Houten'.

30-01-2014 - Benoeming lid rekenkamercommissie mevrouw N. Oltheten m.i.v. 1 maart 2014

03-04-2013 - Geen omschrijving beschikbaar

07-11-2012 - Raadsvoorstel m.b.t. rapport rekenkamercommissie Evaluatie strategische visie Houten

14-02-2012 - Jaarverslag 2011 Rekenkamercommissie gemeente Houten

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten