RSS Feed

Raadsstukken

13-12-2018 - Opdracht uitwerken collegeprogramma Sociale Zekerheid, Werk en Inkomen

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

13-12-2018 - burgemeestersbrief ondermijning vanuit politieperspectief

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

26-11-2018 - Te kunnen starten met het doorlopen van de ruimtelijke procedures om hierna te kunnen aanvangen met de bouw en verdere invulling van deze locatie.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

06-12-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 11 december 2018.

03-12-2018 - Collegebrief bestuursovereenkomst A27-A12 Ring Utrecht

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

20-11-2018 - Artikel 5 lid 4 van de Verordening Rondetafelgesprekken geeft aan dat de raad, commissieleden, niet zijnde raadslid kan benoemen en ontslaan. De fractie van GroenLinks draagt de heer J. Romijn voor, voor benoeming.

13-11-2018 - Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2018 - Collegebrief jaarplan 2019 Beheer Openbare Ruimte (BOR-Binnen)

21-11-2018 - Collegebrief verkoop ontwikkellocatie Eikenhout

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-09-2018 - Vaststellen dat de gemeente geen ambitie heeft de rol van schoolbestuur over te nemen.

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten