RSS Feed

Raadsstukken

13-12-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 11 december 2018.

06-12-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 11 december 2018.

06-12-2018 - Motie Vreemd aan de orde van de dag LHBTI+ als onderdeel van inclusief beleid Aangenomen in de raad van 11-12-2018. Voor: 27 en Tegen: 2 (SGP)

06-12-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 27-11-2018) Raad van 11-12-2018.

05-12-2018 - Schriftelijke vragen over wel of niet realiseren gemeenschappelijke ruimte appartementencomplex Op Houten van fractie GroenLinks o.g.v. art. 36 RvO

03-12-2018 - Collegebrief bestuursovereenkomst A27-A12 Ring Utrecht

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

27-11-2018 - Schriftelijke vragen over fietsverbinding langs het spoor Schalkwijk van fractie D66 en SGP o.g.v. art. 36 RvO

27-11-2018 - Schriftelijke vragen over Nationaal Preventieakkoord van fractie D66 o.g.v. art. 36 RvO

26-11-2018 - Te kunnen starten met het doorlopen van de ruimtelijke procedures om hierna te kunnen aanvangen met de bouw en verdere invulling van deze locatie.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

22-11-2018 - Schriftelijke vragen over Restitutie OZB 2018 van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten