RSS Feed

Raadsstukken

14-11-2018 - Motie fractie SGP, CDA, HA!, ITH. Aangehouden in de raad van 13-11-2018 Verzoekt het college of Roept het college op: Zich uit te spreken vóór de wenselijkheid van een ontvangstruimte op begraafplaats Oud-Wulven De mogelijkheden van realisatie samen met belanghebbenden, zoals de kerken te onderzoeken en in kaart te brengen Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek daarbij een ondernemer te betrekken. De raad over de uitkomsten c.q. de voortgang te informeren uiterlijk 2019

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-11-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 13-11-2018

(18GR0454)

14-11-2018 - Geen omschrijving beschikbaar

13-11-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ITH van 22-10-2018 over proef flexibel openbaar vervoer op grond van artikel 36 RvO

13-11-2018 - Collegebrief jaarplan 2019 Beheer Openbare Ruimte (BOR-Binnen)

13-11-2018 - Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

08-11-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 06-11-2018j) Raad van 13-11-2018.

08-11-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 13-11-2018

06-11-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP van 05-10-2018 over hulp voor ouderen op de Houtense woningmarkt op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

31-10-2018 - Amendement fractie ITH, HA!. Verworpen in de raad van 30-10-2018 Voor: 11 en Tegen: 16 inzake: Aan het raadsbesluit aan het vierde beslispunt het volgende toe te voegen: en deze nieuwe informatiestructuur te evalueren op het gewenste effect, te weten een informatievoorziening die aansluit bij de behoefte van de Raad, bij voorkeur door de survey die de rekenkamer heeft uitgevoerd in voorjaar 2018 onder raads- en commissieleden te herhalen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten