RSS Feed

Raadsstukken

27-06-2018 - Schriftelijke vragen over herstel van goede verhoudingen tussen Wellantcollege en Makeblijde een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan zowel de ambities van het Wellantcollege en van Makeblijde als ook de ontwikkeling van de kernrandzone Oud Wulven van fractie PvdA o.g.v. art. 36 RvO,

27-06-2018 - Schriftelijke vragen over tweede windmolenpark nabij Goyerbrug van fractie Houten Anders! o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

21-06-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 19-06-2018) Raad van 28-06-2018

21-06-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 28-06-2018

21-06-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het vastgestelde uitvoeringsplan gelijke kansen voor kinderen 2018, waarmee we gelijke kansen voor kinderen in armoede beogen op het gebied van sport, cultuur en sociale activiteiten op- en buiten school. Op 6 juli 2017 is het herijkte armoedebeleid in gemeente Houten vastgesteld door de raad. Hierin wordt onder andere vastgesteld dat in 2017 en 2018 de focus van armoedepreventie op kinderen en kwetsbare jongeren ligt.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

20-06-2018 - Schriftelijke vragen over ontheffing verlening zonder wettelijke bezwaartermijn van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-06-2018 - Op 13 juni 2018 heeft de eerste vergadering van het nieuwe college plaatsgevonden. Daarbij is de portefeuilleverdeling vastgesteld, onderlinge vervanging geregeld, vervanging van de burgemeester en leden bestuur gemeenschappelijke regelingen, verbonden partijen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-06-2018 - Ter ondersteuning van de behandeling van het agendapunt Regionale aangelegenheden in de RTG’s geven wij kort de onderwerpen weer die wij met u willen delen. Waar nodig kan de betrokken portefeuillehouder u tijdens de vergadering een nadere toelichting geven.

18-06-2018 - Schriftelijke vragen over Bomenoverlast Dorpsstraat van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-06-2018 - Collegebrief themagesprekken tussen wethouders en deskundigen

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten