RSS Feed

Raadsstukken

22-02-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 20-02-2018) Raad van 06-03-2018.

22-02-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD en D66 over doortrekken fietstunnel Laagravenseweg en aanleg extra kruising op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

21-02-2018 - Te voldoen aan de verplichtingen uit de cao afspraken en om een actuele werktijdenregeling te hebben die voldoet aan alle voorwaarden.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-02-2018 - Ter ondersteuning van de behandeling van het agendapunt Regionale aangelegenheden in de RTG’s geven wij kort de onderwerpen weer die wij met u willen delen. Waar nodig kan de betrokken portefeuillehouder u tijdens de vergadering een nadere toelichting geven.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

15-02-2018 - Werkplan 2018 Programma Sociale Kracht en bestedingsplannen integratie-uitkering SD Jeugd , integratief uitkering SD Wmo. In deze collegebrief informeren wij u integraal over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

15-02-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks over Kinderpardon op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-02-2018 - In deze brief informeren wij u over de uitkomsten van de evaluatie van de invulling van de bibliotheekfunctie in de gemeente Houten. In deze brief treft u de hoofdlijnen aan, in de bijlagen kunt ude volledige evaluatie lezen evenals de rapportage van het burgerpanel. In het coalitieakkoord 2014- 2018 was afgesproken dat de functie van de bibliotheek aan een kritische evaluatie onderworpen zou worden.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

14-02-2018 - Amendement fractie VVD, D^^, PvdA. Verworpen in de raad van 13-02-2018. Voor: 11 en Tegen: 16. inzake: Aan het beslispunt een sub e toe te voegen, luidende: e. de sluitingstijden voor horecaondernemers te schrappen In bijlage 1: wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2018 de volgende aanvullingen op te nemen: • Artikel 2.29 Sluitingstijd wordt geschrapt. • Artikel 2:30, eerste lid wordt als volgt geformuleerd: Sluitingstijd; tijdelijke sluiting..

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-02-2018 - Motie fractie VVD, SGP, ITH. Verworpen in de raad van 13-02-2018. Voor: 10 en Tegen: 17. Verzoekt het college of Roept het college op: Auto-inbraken zorgen voor een enorm gevoel van onveiligheid binnen de Houtense samenleving. De burgemeester heeft nu een aanvullende bevoegdheid met betrekking tot het inzetten van mobiele camera's. We roepen het college / burgemeester op om op basis van inbraakgegevens tot een aantal locaties te komen waar komend jaar de mobiele camera's ingezet gaan worden en

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-02-2018 - Amendement fractie ITH, SGP. Verworpen in de raad van 13-02-2018. Voor: 7 en Tegen: 20 inzake: Aan het beslispunt een extra sub toe te voegen, luidende Een verbod op openlijk drugsgebruik toe te voegen (artikel 2:74a) In bijlage 1: wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2018 de volgende aanvulling op te nemen: Toegevoegd wordt een nieuwe artikel Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten