RSS Feed

Raadsstukken

19-04-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 17-04-2018j) Raad van 15-05-2018.

19-04-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 15-05-2018

19-04-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen van 19 maart 2018 door fractie PvdA over afhandelingstermijn Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) aanvragen bijzondere bijstand op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

17-04-2018 - Schriftelijke vragen over ontwikkelingen op bedrijfsterreinen mbt uitgangspunten Retailvisie 2015 - 2025 van fractie CDA o.g.v. art. 36 RvO

11-04-2018 - Op 20 maart 2018 is de maartcirculaire 2018 gepubliceerd. In deze collegebrief informeren wij u over het resultaat van de analyse van de maartcirculaire 2018.

11-04-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen van 14 maart 2018 door fractie VVD over LHBTI-beleid op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

11-04-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over een gemengde woonvorm die Viveste realiseert in het te transformeren pand De Molen 20. Viveste transformeer het voormalige kantoor De Molen 20 in 74 sociale huurappartementen. Als experiment voor drie jaar zullen naast starters en spoedzoekers ook andere doelgroepen worden bediend.

11-04-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het instellen van twee stimuleringsregelingen voor de aanschaf van regentonnen en het verwijderen tuinverharding.

10-04-2018 - Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

10-04-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 29 maart 2018.

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten