RSS Feed

Raadsstukken

20-11-2017 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2018 van ITH

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-11-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over het convenant regionale detailhandelsafspraken U10 dat de portefeuillehouder Economische Zaken namens de gemeente Houten zal ondertekenen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-11-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over de vaststelling van nieuwe geluidsbelastingkaarten. Op grond van de EU-richtlijn omgevingslawaai is Houten verplicht iedere vijfjaar geluidsbelastingkaarten op te stellen voor de belangrijkste geluidbronnen. In Houten zijn dat wegverkeer en railverkeer.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-11-2017 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 07-11-2017.

15-11-2017 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2018 PvdA

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-11-2017 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2018 D66

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2017 - Amendement fractie D66. Verworpen in de raad van 07-11-2017. Voor: 5 en Tegen: 24 Inzake: Toe te voegen aan de beslispunten: Met ingang van de begroting 2018 jaarlijks � 10.000 aan het deelprogramma WMO toe te voegen voor het aanschaffen van zorginnovatieve middelen die mensen met dementie activeren en het werk van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers verlichten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2017 - Motie fractie D66. Aangenomen in de raad van 11-11-2017 Voor: 16 en Tegen: 13 Verzoekt het college of Roept het college op: het project omtrent de Stichting Trias Neerlandica te omarmen, en in gesprek te gaan met de Stichting om te kijken hoe de gemeente dit project kan ondersteunen en faciliteren, binnen de bestaande budgetten voor het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2017 - .Amendement fractie ITH. Verworpen in de raad van 07-11-2017. Voor: 5 en Tegen: 24. Inzake: Toe te voegen aan de beslispunten: � 10.000 in 2018 ter beschikking te stellen ten behoeve van ondersteuning particulier initiatief Stadsstrand.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-11-2017 - Amendement fractie ITH. Verworpen in de raad van 07-11-2017. Voor: 7 en Tegen: 22 inzake: Toe te voegen aan de beslispunten: � 10.000 in 2018 ter beschikking te stellen ten behoeve van ondersteuning particulier initiatief Stadsstrand.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten