RSS Feed

Raadsstukken

21-06-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 19-06-2018) Raad van 28-06-2018

21-06-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 28-06-2018

20-06-2018 - Schriftelijke vragen over ontheffing verlening zonder wettelijke bezwaartermijn van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

20-06-2018 - Op 13 juni 2018 heeft de eerste vergadering van het nieuwe college plaatsgevonden. Daarbij is de portefeuilleverdeling vastgesteld, onderlinge vervanging geregeld, vervanging van de burgemeester en leden bestuur gemeenschappelijke regelingen, verbonden partijen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-06-2018 - Ter ondersteuning van de behandeling van het agendapunt Regionale aangelegenheden in de RTG’s geven wij kort de onderwerpen weer die wij met u willen delen. Waar nodig kan de betrokken portefeuillehouder u tijdens de vergadering een nadere toelichting geven.

18-06-2018 - Schriftelijke vragen over Bomenoverlast Dorpsstraat van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

15-06-2018 - Collegebrief themagesprekken tussen wethouders en deskundigen

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-06-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 12 juni 2018.

14-06-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen van 17 mei 2018 door fractie SGP over Jeugdzorg op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-06-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over kostenstijgingen van jeugdhulp in Houten. De Lekstroomgemeenten zijn eind april 2018 geconfronteerd met een forse stijging van de uitgaven jeugdhulp in 2017. De realisatie over 2017 komt € 2,0 miljoen hoger uit dan eerder (eind januari) vanuit de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) was gecommuniceerd, op basis van de opgaven van zorgaanbieders op dat moment. Voor Houten gaat het om een stijging van circa € 550.000.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten