RSS Feed

Motie vreemd aan de orde van de dag aanbevelingen dialoog Odijkseweg Houten

12-10-2016 - Motie vreemd aan de orde van de dag van fractie D66, HA, PvdA, CU, GL, ITH, FdL, CDA, VVD en SGP. Dialoog Odijkseweg waarborgen van de verkeersveiligheid en bijdragen aan een prettige werkomgeving en leefomgeving met tevreden bewoners, raad informeren over voortgang. Unaniem aangenomen in de raad van 11 oktober 2016.


Gerelateerde documenten

20-04-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over onze reactie op de resultaten van het onderzoek naar de ruimtelijk-economische effecten van een eventuele verplaatsing van winkelcentrum De Dikke Boom naar de locatie De Maat.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

02-10-2018 - De Odijkseweg is een locatie waar al járen in meer of mindere mate ontevredenheid heerst over de verkeerssituatie. Dit heeft in belangrijke mate te maken met de ontsluiting van een supermarkt, slager, etc. op de locatie Dikke Boom en De Schouw voor autoverkeer en bevoorradend verkeer.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

26-10-2016 - Collegebrief informatie over verplaatsing van tuincentrum De Schouw, n.a.v. aanbevelingen verkeerssituatie aan de Odijkseweg 58A uit het mediationtraject. Partijen zijn het eens geworden over een locatie op De Schaft/De Koppeling.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

30-09-2016 - Rapport aanbevelingen Dialoog Odijkseweg Houten - voor het waarborgen van de verkeersveiligheid en het bijdragen aan een prettige werk- en leefomgeving met tevreden bewoners. - Een dialoog tussen buurtbewoners, ondernemers en de gemeente -

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten