RSS Feed

Motie Toekomst Fort Honswijk, motie van afkeuring Fort Honswijk

20-12-2017 - Motie fractie SGP, GL, ITH, HA!, CU. Verworpen in de raad van 19-12-2017. Voor: 13 en Tegen: 15 Verzoekt het college of Roept het college op: - De gemeenteraad gevraagd wordt een besluit te nemen over de toekomst van Fort Honswijk; - Fort Honswijk velen aan het hart gaat, zie ook de petitie 'Ik houd van Honswijk'; - Er een raadsvoorstel ligt met zeer weinig draagvlak in de samenleving; - De aanloop naar de raadsbehandeling erg rommelig is verlopen, met steeds ontbrekende stukken die deels...


Gerelateerde documenten

25-08-2017 - 1. Zorg dragen voor een prachtige toekomst van het Rijksmonument Fort Honswijk en dit icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ontwikkelen tot een publiekstrekker voor de recreant uit de regio en toeristen uit binnen- en buitenland. 2. Toevoegen van een nieuwe, serieuze economische drager voor het Eiland van Schalkwijk (EvS), in lijn met de huidige Structuurvisie.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten