RSS Feed

Motie Toekomst Fort Honswijk, Fort Honswijk maken we samen

20-12-2017 - Motie fractie D66, VVD, CDA, PvdA. Aangenomen in de raad van 19-12-2017. Voor: 15 en Tegen: 13 Draagt het college op: De regie te nemen bij een zorgvuldig participatieproces met de stichting, belangenorganisaties en inwoners over de ontwikkeling van het fort. De gemeenteraad hier bij de start en daarna regelmatig over te informeren. Het participatieproces gericht op aspecten als ecologie, cultuur-historische waarde en economische zelfstandigheid


Gerelateerde documenten

25-08-2017 - 1. Zorg dragen voor een prachtige toekomst van het Rijksmonument Fort Honswijk en dit icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ontwikkelen tot een publiekstrekker voor de recreant uit de regio en toeristen uit binnen- en buitenland. 2. Toevoegen van een nieuwe, serieuze economische drager voor het Eiland van Schalkwijk (EvS), in lijn met de huidige Structuurvisie.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten