RSS Feed

Moties

14-11-2018 - Motie fractie CDA, HA!, SGP, GL. Aangenomen in de raad van 13-11-2018 Voor: 23 en Tegen: 4 Verzoekt het college of Roept het college op: De raad spreek uit: dat zij ruim voor de Perspectiefnota 2020 een Houtense Initiatieven-markt wil organiseren om de participatie van inwoners van Houten aan de gemeentepolitiek op een uitdagende en creatieve manier te vergroten en een podium te bieden om de kennis en invloed van inwoners beter te benutten, en verzoekt het college hen daarin te willen...

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-11-2018 - Motie fractie SGP, ITH. Verworpen in de raad van 13-11-2018. Voor: 6 en Tegen: 21 Verzoekt het college of Roept het college op: Op feestelijke wijze stil te staan bij de 50.000ste inwoner van Houten, en dit op zo’n manier te doen dat heel Houten daarvan kan meegenieten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-11-2018 - Motie fractie SGP, VVD, D66, PvdA, ITH. Aangenomen in de raad van 13-11-2018 Voor: 18 en Tegen: 9 Verzoekt het college of Roept het college op: De mogelijkheden te onderzoeken om tot een 'Houtens museum' te komen Hierbij ook in gesprek te gaan met Houtense organisaties die zich bezighouden met het levend houden van historie, maar ook andere culturele organisaties en ondernemingen De bevindingen te betrekken bij het opstellen van het in 2019 geplande op te stellen nieuw...

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-11-2018 - Motie fractie SGP, CDA, HA!, ITH. Aangehouden in de raad van 13-11-2018 Verzoekt het college of Roept het college op: Zich uit te spreken vóór de wenselijkheid van een ontvangstruimte op begraafplaats Oud-Wulven De mogelijkheden van realisatie samen met belanghebbenden, zoals de kerken te onderzoeken en in kaart te brengen Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek daarbij een ondernemer te betrekken. De raad over de uitkomsten c.q. de voortgang te informeren uiterlijk 2019

Naar de bijlage en het gerelateerd document

31-10-2018 - Motie fractie SGP, D66, PvdA en ITH. Verworpen in de raad van 30-10-2018. Voor: 11 en Tegen: 16 Verzoekt het college of Roept het college op: Roept de raad op De inzet van de beschikbare gelden te maximaliseren, en daarom de besluitvorming over de subsidieverordening asbest van het dak, zonnepaneel erop Kromme Rijngebied op te schorten, totdat overleg is gepleegd met het Rijk en de Provincie.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie CDA, SGP, VVD, GL. Aangenomen in de raad van 18-09-2018 Voor: 24 en Tegen: 5 Verzoekt het college dat de raad een jaarlijkse Stimuleringsprijs voor het samenlevingstalent onder de ambtenaren wenst in te stellen ter vervanging van de huidige prijs voor het beste raadsvoorstel, waarbij de raad en maatschappelijke partners worden uitgenodigd de ambtenaren of projecten c.q. activiteiten te nomineren, die in dat jaar uitblonken in bovengenoemde kwalitficatie en resultaten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie ITH. Aangenomen in de raad van 18-09-2018. Voor: 17 en Tegen: 11 Verzoekt het college onderzoek te doen naar de financiële positie van het HMC en over de uitkomst daarvan de raad te rapporteren en zo mogelijk met voorstellen te komen in het kader van de begroting 2019 en de meerjarenbegroting.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie D66, SGP, PvdA, ITH, HA!. Unaniem aangenomen in de raad van 18-09-2018. Roept het college op in 2019 te starten met een nieuw initiatief, bijvoorbeeld ‘adviesvangers’, om zoveel en zo breed mogelijk Houtense jongeren te betrekken bij, en mee te laten denken over gemeentelijk beleid

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie CU, GL, SGP, HA!, CDA. Aangenomen in de raad van 18-09-2018. Voor: 18 en Tegen: 11. Verzoekt het college: In gesprek te gaan met genoemde maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers om het belang van fysieke huisvesting voor maatschappelijke initiatieven onder de aandacht te brengen. En de raad hierover voor het einde van het jaar te berichten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - Motie fractie PvdA, CDA, HA!. Unaniem aangenomen in de raad van 18-09-2018. Verzoekt het college: onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een basisbaan als participatie instrument in onze gemeente in te voeren bij het onderzoek mee te nemen dat verdringing op de arbeidsmarkt door invoering van de basisbaan moet worden voorkomen de raad voor 1 mei 2019 te rapporteren over de bevindingen ...

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten