RSS Feed

Interpellatie

18-05-2017 - Interpellatie fractie ITH inzake afrekening van het project SALTO A12 o.g.v. art. 38 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

03-03-2015 - Interpellatie over informatieverstrekking structureel financieel tekort over groot onderhoud en vervanging Beheer Openbare Ruimte (BOR) van fractie ITH, GL, HA!, CU en SGP o.g.v. art. 38 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

22-01-2010 - Interpellatie over kansen en mogelijkheden Wapen van Schalkwijk van fractie CDA o.g.v. art. 38 RvO

14-12-2009 - Interpellatie over parkeerproblematiek diverse plaatsen Houten van fractie ChristenUnie. Behandeld tijdens de raadsvergadering van 15-12-2009. Vraag 1 tm 4 beantwoord. Vraag 5 vervallen. Vraag 6 tm 9 worden als schriftelijke vragen beantwoord per brief d.d. 22-01-2010.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

30-06-2006 - Interpellatie over procedurele gang van zaken plaatsing windmolens van fractie ITH o.g.v. art. 38 RvO

15-09-2005 - Voortzetting van de interpellatie van de fractie van de SGP m.b.t. de begraafplaats Oud Wulven (voortzetting raad van 21 juni 2005 alsmede bespreking cie. Ruimte van 8 september 2005) 27-9-2005: ingetrokken/verworpen

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten