RSS Feed

Meedoen naar vermogen - brief aan SZW zorgen vervanging loonkostensubsidie door loondispensatie

25-04-2018 - Namens het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Houten deel ik met u onze zorgen over uw voornemen om de loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking te vervangen door loondispensatie - De brief is op 12 april 2018 naar het ministerie SZW verstuurd nav de motie van 23 januari 2018 bij de behandeling van uitvoering beschut werk 2018 (004-2018).


Gerelateerde documenten

25-01-2018 - Motie fractie PvdA, CU, CDA, SGP, GL. Aangenomen in de raad van 23-01-2018. Voor: 16 en Tegen: 11. Verzoekt het college of Roept het college op: om namens de raad van Houten haar zorg uit te spreken door middel van een brief aan de landelijke overheid over deze voorgenomen wijziging die een forse impact zal hebben op onze visie ‘Meedoen naar vermogen’ aan te geven dat nieuw beschut werken op basis van loonkostensubsidie een deel van onze inwoners de kans geeft op arbeidsparticipatie...

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten