RSS Feed

Collegebrief versnellende maatregelen om de kosten van jeugdhulp in Houten te beheersen

14-09-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over versnellende maatregelen om de kosten van jeugdhulp in Houten te beheersen. In een collegebrief d.d. 14 juni 2018 (kenmerk 18GR0259) bent u geïnformeerd over de kostenstijgingen voor jeugdhulp. Daarin gaven wij aan dat we het – gelet op de omvang van de kostenstijgingen jeugdhulp - nodig achten om oplossingsrichtingen uit te werken om de uitgaven binnen het sociaal domein beter te beheersen.


Gerelateerde documenten

14-06-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over kostenstijgingen van jeugdhulp in Houten. De Lekstroomgemeenten zijn eind april 2018 geconfronteerd met een forse stijging van de uitgaven jeugdhulp in 2017. De realisatie over 2017 komt € 2,0 miljoen hoger uit dan eerder (eind januari) vanuit de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) was gecommuniceerd, op basis van de opgaven van zorgaanbieders op dat moment. Voor Houten gaat het om een stijging van circa € 550.000.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

05-09-2018 - Voorbeelden eerdere maatregelen Taksforce Inhoudsgestuurde KostenBeheersing (TIKB) 2017-2018

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten