RSS Feed

Collegebrief tijdelijke additionele financiering opleiding Entree XL

22-08-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de tijdelijke en additionele financiering van de opleiding Entree XL. Sinds 1994 biedt ROC Midden Nederland een entreeopleiding (voorheen MBO niveau 1) aan voor moeilijk lerenden. Dit zijn studenten met een lager cognitief vermogen die uitstromen van met name het Praktijkonderwijs (Pro), Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en de lagere niveaus van het Vmbo.


Gerelateerde documenten

03-09-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA van 20 juli 2018 over kwetsbare jongeren/leerlingen in het praktijkonderwijs op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

15-08-2018 - Het financieringsvoorstel gaat uit van een eenmalige aanvullende bekostiging van de gemeenten uit RMC regio Utrecht voor de benodigde financiering voor studenten woonachtig in hun gemeente.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten