RSS Feed

Bijlage 1: Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw appartementencomplex De Haag

12-09-2017 - Nieuwbouw appartementencomplex De Haag - aanvraag omgevingsvergunning - ruimtelijke onderbouwing


Gerelateerde documenten

23-05-2017 - Het verkrijgen van een VVGB van de gemeenteraad om het voorliggende plan planologisch mogelijk te kunnen maken.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

12-09-2017 - Tijdlijn ontwikkelingen nieuwbouw appartementencomplex De Haag

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten