RSS Feed

Bijlage: Beheereisen Inrichting Openbare Ruimte BIOR 2016 afdeling BOR

11-09-2017 - BIOR houdt rekening met het toekomstige beheer en onderhoud: als op tijd wordt gesignaleerd welke zaken wel en niet mogelijk zijn bij de inrichting van de openbare ruimte, draagt dit bij aan een beheerbare openbare ruimte. Ook heeft dit te maken met het beperken van kosten van beheer en onderhoud. In tijden van bezuinigingen is dit een belangrijk punt.


Gerelateerde documenten

13-06-2017 - Een geactualiseerde en overkoepelende visie op het gemeentelijke bomenbestand om daarmee het huidige groene karakter te waarborgen en te versterken. Naast deze hoofddoelstelling omvat de beleidsnota drie subdoelen, namelijk: 1. De huidige bomenstructuur zowel wat betreft ecologie, cultuurhistorie als ruimtelijke opzet te versterken door de groeiomstandigheden voor bomen te optimaliseren en ze zo de mogelijkheid geven tot volwassen bomen uit te groeien; 2. Verkleinen van het risico op grootschali

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

13-07-2017 - De kaders in het Programma Ruimte 2017-2019 vaststellen waarbinnen ontwikkeling van ruimtelijke projecten op locatie zich kan gaan afspelen, zowel op inhoud, werkwijze als proces. Het Programma Ruimte is het instrument om tot een goede ontwikkeling van Houten te komen. Het programma formuleert concrete doelstellingen en uitgangspunten voor de komende jaren en benoemt daarnaast hoe we als gemeente omgaan met gemeentelijke en particuliere initiatieven en wie (wanneer) welke rol heeft.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten