RSS Feed

Bijlage 5 Brief bij gecorrigeerde ontwerp begroting 2019 GGD regio Utrecht (GGDrU)


Gerelateerde documenten

07-05-2018 - Het uitvoeren van de mogelijkheid om een zienswijze over de ontwerpbegroting 2019 van de GGDrU naar voren te brengen met als doel om tot een degelijke begroting 2019 te komen. Besluitvorming hierover is gepland tijdens het algemeen bestuur van de GGDrU op 28 juni 2018.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten