RSS Feed

Bijlage 4 Informatiebrief ontwerp begroting 2019 GGD regio Utrecht (GGDrU)

08-05-2018 - Informatiebrief over aanpak ombuigingen bij GGDrU en de omgang met risico's bij GGDrU, alsmede de verwerking daarvan in de ontwerp begroting 2019


Gerelateerde documenten

07-05-2018 - Het uitvoeren van de mogelijkheid om een zienswijze over de ontwerpbegroting 2019 van de GGDrU naar voren te brengen met als doel om tot een degelijke begroting 2019 te komen. Besluitvorming hierover is gepland tijdens het algemeen bestuur van de GGDrU op 28 juni 2018.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten