RSS Feed

Gemeenteraad

13-12-2018 - Opdracht uitwerken collegeprogramma Sociale Zekerheid, Werk en Inkomen

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

13-12-2018 - burgemeestersbrief ondermijning vanuit politieperspectief

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

17-12-2018 - Collegebrief verhuurtarief gemeentelijke sportaccomodaties 2019

17-12-2018 - Collegebrief over beleidsplan Privacy gemeente Houten

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-12-2018 - Collegebrief mer beoordeling windpark Goyerbrug

26-11-2018 - Te kunnen starten met het doorlopen van de ruimtelijke procedures om hierna te kunnen aanvangen met de bouw en verdere invulling van deze locatie.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

06-12-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 11 december 2018.

06-12-2018 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 11 december 2018 om 20:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

03-12-2018 - Collegebrief bestuursovereenkomst A27-A12 Ring Utrecht

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

20-11-2018 - Artikel 5 lid 4 van de Verordening Rondetafelgesprekken geeft aan dat de raad, commissieleden, niet zijnde raadslid kan benoemen en ontslaan. De fractie van GroenLinks draagt de heer J. Romijn voor, voor benoeming.

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten