RSS Feed

Gemeenteraad

17-12-2018 - Collegebrief verhuurtarief gemeentelijke sportaccomodaties 2019

17-12-2018 - Collegebrief over beleidsplan Privacy gemeente Houten

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-12-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 11 december 2018.

13-12-2018 - Opdracht uitwerken collegeprogramma Sociale Zekerheid, Werk en Inkomen

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

13-12-2018 - burgemeestersbrief ondermijning vanuit politieperspectief

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

13-12-2018 - Collegebrief mer beoordeling windpark Goyerbrug

06-12-2018 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 13 november 2018 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

06-12-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 11 december 2018.

06-12-2018 - Motie Vreemd aan de orde van de dag LHBTI+ als onderdeel van inclusief beleid Aangenomen in de raad van 11-12-2018. Voor: 27 en Tegen: 2 (SGP)

06-12-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 27-11-2018) Raad van 11-12-2018.

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten