RSS Feed

Gemeenteraad

technische richtlijnen voor begroting 2005 (2004-039)

22-04-2004 - Mededeling m.b.t. de richtlijnen voor de begroting 2005. Op dit moment wordt het draaiboek jaarcyclus 2004 opgesteld. Onderdeel hiervan zijn de technische richtlijnen voor de begroting 2005. Deze richtlijnen zullen in het draaiboek worden opgenomen. Aangezien het draaiboek voornamelijk interne planningen bevat en dus niet aan de raad wordt aangeboden, worden de richtlijnen separaat ter kennisname aan de raad voorgelegd. de technische richtlijnen zijn in de bijlage opgenomen.

14-04-2004 - Rapportage over de aanpak van jeugdoverlast 2003

06-04-2004 - Verordening 231a Gemeentewet (onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid).

01-04-2004 - Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op dinsdag 3 februari 2004

30-03-2004 - Procedure opdrachtverlening accountant

30-03-2004 - Werkplan 2004 Rekenkamercommissie

20-02-2004 - Onderzoek geloofsbrief, beediging nieuw benoemd raadslid, ontslag en benoeming commissieleden

Jaarapportage 2002 Politie VROM (2004-009)

19-02-2004 - Jaarrapportages 2002 van Politie Regio Utrecht en VROM Inspectie.

5e verzamelbegrotingswijziging 2003 BRU (2004-018)

19-02-2004 - Mededeling m.b.t. de 5e verzamelbegrotingswijziging 2003 Bestuur Regio Utrecht (BRU). De wijziging betreft verhoging van de plankosten voor het Regionaal verkeer en Vervoerplan (RVVP). Instemmen met de 5e verzamelbegrotingswijziging 2003 Bestuur Regio Utrecht (BRU). in verband met vaststelling hiervan door het algemeen bestuur van het BRU op 17-12-2003

19-02-2004 - Wijziging samenstelling en afvaardiging vanuit Houten in het algemeen en dagelijks bestuur van het Bestuur Regio Utrecht (BRU)

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten