RSS Feed

Gemeenteraad

14-11-2018 - Motie fractie SGP, ITH. Verworpen in de raad van 13-11-2018. Voor: 6 en Tegen: 21 Verzoekt het college of Roept het college op: Op feestelijke wijze stil te staan bij de 50.000ste inwoner van Houten, en dit op zo’n manier te doen dat heel Houten daarvan kan meegenieten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-11-2018 - Motie fractie SGP, VVD, D66, PvdA, ITH. Aangenomen in de raad van 13-11-2018 Voor: 18 en Tegen: 9 Verzoekt het college of Roept het college op: De mogelijkheden te onderzoeken om tot een 'Houtens museum' te komen Hierbij ook in gesprek te gaan met Houtense organisaties die zich bezighouden met het levend houden van historie, maar ook andere culturele organisaties en ondernemingen De bevindingen te betrekken bij het opstellen van het in 2019 geplande op te stellen nieuw...

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-11-2018 - Motie fractie SGP, CDA, HA!, ITH. Aangehouden in de raad van 13-11-2018 Verzoekt het college of Roept het college op: Zich uit te spreken vóór de wenselijkheid van een ontvangstruimte op begraafplaats Oud-Wulven De mogelijkheden van realisatie samen met belanghebbenden, zoals de kerken te onderzoeken en in kaart te brengen Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek daarbij een ondernemer te betrekken. De raad over de uitkomsten c.q. de voortgang te informeren uiterlijk 2019

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-11-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 13-11-2018

(18GR0454)

14-11-2018 - Geen omschrijving beschikbaar

13-11-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ITH van 22-10-2018 over proef flexibel openbaar vervoer op grond van artikel 36 RvO

13-11-2018 - Collegebrief jaarplan 2019 Beheer Openbare Ruimte (BOR-Binnen)

13-11-2018 - Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

08-11-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 06-11-2018j) Raad van 13-11-2018.

08-11-2018 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 30-10-2018 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten.

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten