RSS Feed

Gemeenteraad

06-12-2018 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 11 december 2018 om 20:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

05-12-2018 - Schriftelijke vragen over wel of niet realiseren gemeenschappelijke ruimte appartementencomplex Op Houten van fractie GroenLinks o.g.v. art. 36 RvO

03-12-2018 - Collegebrief bestuursovereenkomst A27-A12 Ring Utrecht

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

27-11-2018 - Schriftelijke vragen over fietsverbinding langs het spoor Schalkwijk van fractie D66 en SGP o.g.v. art. 36 RvO

27-11-2018 - Schriftelijke vragen over Nationaal Preventieakkoord van fractie D66 o.g.v. art. 36 RvO

26-11-2018 - Te kunnen starten met het doorlopen van de ruimtelijke procedures om hierna te kunnen aanvangen met de bouw en verdere invulling van deze locatie.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

22-11-2018 - Schriftelijke vragen over Restitutie OZB 2018 van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

21-11-2018 - Collegebrief verkoop ontwikkellocatie Eikenhout

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-11-2018 - Artikel 5 lid 4 van de Verordening Rondetafelgesprekken geeft aan dat de raad, commissieleden, niet zijnde raadslid kan benoemen en ontslaan. De fractie van GroenLinks draagt de heer J. Romijn voor, voor benoeming.

14-11-2018 - Motie fractie CDA, HA!, SGP, GL. Aangenomen in de raad van 13-11-2018 Voor: 23 en Tegen: 4 Verzoekt het college of Roept het college op: De raad spreek uit: dat zij ruim voor de Perspectiefnota 2020 een Houtense Initiatieven-markt wil organiseren om de participatie van inwoners van Houten aan de gemeentepolitiek op een uitdagende en creatieve manier te vergroten en een podium te bieden om de kennis en invloed van inwoners beter te benutten, en verzoekt het college hen daarin te willen...

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten