RSS Feed

Gemeenteraad

21-06-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 19-06-2018) Raad van 28-06-2018

21-06-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 28-06-2018

21-06-2018 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 28 juni 2018 om 20:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

20-06-2018 - Schriftelijke vragen over ontheffing verlening zonder wettelijke bezwaartermijn van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

20-06-2018 - Op 13 juni 2018 heeft de eerste vergadering van het nieuwe college plaatsgevonden. Daarbij is de portefeuilleverdeling vastgesteld, onderlinge vervanging geregeld, vervanging van de burgemeester en leden bestuur gemeenschappelijke regelingen, verbonden partijen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-06-2018 - Ter ondersteuning van de behandeling van het agendapunt Regionale aangelegenheden in de RTG’s geven wij kort de onderwerpen weer die wij met u willen delen. Waar nodig kan de betrokken portefeuillehouder u tijdens de vergadering een nadere toelichting geven.

18-06-2018 - Schriftelijke vragen over Bomenoverlast Dorpsstraat van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

15-06-2018 - Collegebrief themagesprekken tussen wethouders en deskundigen

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-06-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 12 juni 2018.

14-06-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen van 17 mei 2018 door fractie SGP over Jeugdzorg op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten