RSS Feed

Gemeenteraad

19-04-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 17-04-2018j) Raad van 15-05-2018.

19-04-2018 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 15 mei 2018 om 19:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

19-04-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 15-05-2018

19-04-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen van 19 maart 2018 door fractie PvdA over afhandelingstermijn Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) aanvragen bijzondere bijstand op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

17-04-2018 - Schriftelijke vragen over ontwikkelingen op bedrijfsterreinen mbt uitgangspunten Retailvisie 2015 - 2025 van fractie CDA o.g.v. art. 36 RvO

12-04-2018 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 27-03-2018 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten.

12-04-2018 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op donderdag 29-03-2018 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

11-04-2018 - Op 20 maart 2018 is de maartcirculaire 2018 gepubliceerd. In deze collegebrief informeren wij u over het resultaat van de analyse van de maartcirculaire 2018.

11-04-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen van 14 maart 2018 door fractie VVD over LHBTI-beleid op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

11-04-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over een gemengde woonvorm die Viveste realiseert in het te transformeren pand De Molen 20. Viveste transformeer het voormalige kantoor De Molen 20 in 74 sociale huurappartementen. Als experiment voor drie jaar zullen naast starters en spoedzoekers ook andere doelgroepen worden bediend.

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten