RSS Feed

Gemeenteraad

13-12-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 11 december 2018.

06-12-2018 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 13 november 2018 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

06-12-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 11 december 2018.

06-12-2018 - Motie Vreemd aan de orde van de dag LHBTI+ als onderdeel van inclusief beleid Aangenomen in de raad van 11-12-2018. Voor: 27 en Tegen: 2 (SGP)

06-12-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 27-11-2018) Raad van 11-12-2018.

06-12-2018 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 11 december 2018 om 20:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

05-12-2018 - Schriftelijke vragen over wel of niet realiseren gemeenschappelijke ruimte appartementencomplex Op Houten van fractie GroenLinks o.g.v. art. 36 RvO

03-12-2018 - Collegebrief bestuursovereenkomst A27-A12 Ring Utrecht

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

27-11-2018 - Schriftelijke vragen over fietsverbinding langs het spoor Schalkwijk van fractie D66 en SGP o.g.v. art. 36 RvO

27-11-2018 - Schriftelijke vragen over Nationaal Preventieakkoord van fractie D66 o.g.v. art. 36 RvO

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten