RSS Feed

Collegebrief Ontwikkelingen 'DuurSaam' Houten

07-09-2017 - Het college heeft in de klankbordgroep Transities toegezegd de raad nader te informeren over het project 'DuurSaam' Houten. In onze beantwoording op 25 augustus 2017 van schriftelijke vragen van de raadsleden Ooms (SGP) en Zandbergen (ITH) over verbetering thuiszorg Houtense ouderen kondigden we tevens een separate collegebrief aan


Gerelateerde documenten

28-08-2017 - Inspectierapport kwetsbare oudere in Houten heeft spil in het netwerk nodig voor samenhang in de zorg thuis

Naar de bijlage en het gerelateerd document

28-08-2017 - Rapport 'Kwetsbare oudere in Houten heeft spil in het netwerk nodig voor samenhang in de zorg thuis'

Naar de bijlage en het gerelateerd document

28-08-2017 - De gezamenlijke ambitie van Partners (gemeente, Van Houten&Co, Zorg, Rivas, ZorgSpectrum, Warande, St. Antonius Ziekenhuis) is om het sociaal domein, eerstelijnszorg en specialistische zorg integraal en duurzaam met elkaar te verbinden met als doel de (kwetsbare) Houtense oudere kwalitatief goede zorg en ondersteuning op de juiste plek te bieden.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten