RSS Feed

Collegebrief zienswijze over keuze één woningmarktregio nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

24-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de keuze voor een woningmarktregio waar de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden voor staat. De gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen fuseren per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze fusie vraagt om keuzes op diverse beleidsterreinen. De Woningwet schrijft voor dat een gemeente slechts van één woningmarktregio deel kan uitmaken.


Gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten