RSS Feed

Collegebrief vaststelling visie op extra geluidsschermen | gemeente Houten

28-03-2018 - Met deze collegebrief informeren wij u over de visie op extra geluidsschermen die wij op 30 januari 2018 hebben vastgesteld. De noodzaak van een dergelijke visie is uitgelegd tijdens de bijpraatavond voor de raad op 14 september 2017. Wij hebben de visie ingediend bij ProRail als onze zienswijze op de door ProRail voorgestelde geluidsschermen.


Gerelateerde documenten

23-01-2018 - De spoorlijn Utrecht - 's-Hertogenbosch doorkruist de gemeente Houten. Langs het spoor in Schalkwijk en Houten-Zuid worden tientallen woningen blootgesteld aan een te hoge geluidbelasting veroorzaakt door het treinverkeer. Voor deze woningen geldt een wettelijke saneringsplicht. Deze sanering maakt deel uit van het landelijke Meerjarenprogramma Geluidsanering spoor (MJPG) van het ministerie van I&W. De verantwoordelijkheid voor de uiitvoering is belegd bij ProRail

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten