RSS Feed

Collegebrief toezichtinformatie archivering wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT) over 2017

28-06-2018 - Met deze collegebrief informeren wij u over dat er in 2018 een aantal ontwikkelingen zijn die gevolgen hebben voor de archivering, te weten, een onderzoek naar de archivering bij de verbonden partijen, de KIDO audit uitgevoerd door een externe adviseur en het onderzoek naar digitale archivering (e-depot). Op basis van de audit zijn keuzes gemaakt die vertaald zijn in een verbeterplan. Voor de implementatie is een project gestart.


Gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten