RSS Feed

Collegebrief Stedenbouwkundige Verkenning Houten

23-02-2018 - Bij de vaststelling van de Woonvisie 2016-2025 op 8 maart 2016 heeft de raad een motie aangenomen waarin u het college oproept om een stedenbouwkundige verkenning te doen naar mogelijkheden voor uitbreiding van woningbouw in Houten. In de Perspectiefnota 2017 heeft het college dit onderwerp opgenomen.


Gerelateerde documenten

09-03-2016 - Motie fractie CDA, CU, PvdA en HA!. Woonvisie 2016-2025, Stedenbouwkundige verkenning verdere uitbreiding.woningbouw en bouwen buiten de Rondweg. Aangenomen in de raad van 8 maart 2016. Tegen: 10 Voor: 16

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

13-02-2018 - Nu de laatste kavels in Houten Zuid worden bebouwd lijkt Houten "af” te zijn, maar niets is minder waar! Er zijn namelijk tal van grote en kleine ontwikkelingen die de stad zullen veranderen. De Utrechtse regio is zeer populair en de verwachting is dat er tot 2040 nog zo'n 75.000 nieuwe woningen nodig zijn om de gewenste en voorspelde groei van de bevolking te kunnen faciliteren (ruimtelijk-economische koers van de U10).

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten