RSS Feed

Collegebrief start stedenbouwkundige verkenning

01-09-2017 - Bij de vaststelling van de Woonvisie 2016-2025 op 8 maart 2016 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om een stedenbouwkundige verkenning uit te voeren naar mogelijkheden voor uitbreiding van de woningbouw in Houten. Hierbij is ook aangegevendat de verkenning mag worden uitgevoerd buiten eerder gestelde kaders, waaronder het bouwen buiten de Rondweg en het betrekken van (oudere) bedrijfslocaties.


Gerelateerde documenten

13-07-2017 - De kaders in het Programma Ruimte 2017-2019 vaststellen waarbinnen ontwikkeling van ruimtelijke projecten op locatie zich kan gaan afspelen, zowel op inhoud, werkwijze als proces. Het Programma Ruimte is het instrument om tot een goede ontwikkeling van Houten te komen. Het programma formuleert concrete doelstellingen en uitgangspunten voor de komende jaren en benoemt daarnaast hoe we als gemeente omgaan met gemeentelijke en particuliere initiatieven en wie (wanneer) welke rol heeft.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

09-03-2016 - Motie fractie CDA, CU, PvdA en HA!. Woonvisie 2016-2025, Stedenbouwkundige verkenning verdere uitbreiding.woningbouw en bouwen buiten de Rondweg. Aangenomen in de raad van 8 maart 2016. Tegen: 10 Voor: 16

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten