RSS Feed

Collegebrief Regionaal Programma Educatie 2018-2019

26-03-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het Regionaal Programma Educatie 2018-2019. Het aanbod van taalactiviteiten willen we bij voorkeur laagdrempelig en waar mogelijk dicht bij huis organiseren. Individuele gemeenten richten het aanbod lokaal in op basis van behoeften van hun inwoners. Onze regio Lekstroom richt zich hierbij op taal en de bestrijding van laaggeletterdheid omdat een goede beheersing van het Nederlands een basisvoorwaarde is om mee te kunnen doen in onze sameleving.


Gerelateerde documenten

28-02-2018 - Regionaal Programma Educatie 2018-2019 - Taal: de basis om Mee te doen - Bestrijding laaggeletterheid - Regio Utrecht Midden (RMU)

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten