RSS Feed

Collegebrief Jaarverslag VTH 2017 en Uitvoeringsplan VTH 2018

11-07-2018 - In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor), de Regeling omgevingsrecht (Mor), de Wet Kinderopvang en de Regeling Wet Kinderopvang, ontvangt u hierbij het jaarverslag VTH 2017. Tevens is in dit document de programmering van de VTH taakuitvoering voor het jaar 2018 verwerkt.


Gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten