RSS Feed

Collegebrief jaarverslag urgentiecommissie woonruimteverdeling 2017

23-02-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het jaarverslag van de urgentiecommissie woonruimteverdeling gemeente Houten over het jaar 2017. De urgentiecommissie woonruimteverdeling gemeente Houten (hierna: urgentiecommissie) adviseert het college van burgemeester en wethouders over alle aanvragen voor een urgentieverklaring als woningzoekende.


Gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten