RSS Feed

Collegebrief inzake strategische stukken WIL

10-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over een aantal toegezonden stukken vanuit WIL waarin is gevraagd om deze met jullie te delen. Deze documenten hebben betrekking op strategische, beleidsmatige keuzes van WIL en kunnen van invloed zijn op latere beslissingen die genomen moeten worden ten aanzien van herijking van de opdracht aan WIL.


Gerelateerde documenten

27-06-2018 - Als onderdeel van de Participatiewet is voor personen die zijn aangewezen op werk in een aangepaste omgeving het instrument Beschut werk beschikbaar. Beschut werk kan, naast andere instrumenten, sinds 2015 worden ingezet door gemeenten. De manier waarop en mate waarin gemeenten kiezen voor dit instrument is aan de gemeente zelf. Sinds 2017 is de keuze voor het instrument Beschut werk onder bepaalde voorwaarden verplicht.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

27-06-2018 - Akkoord met tussenstap toetsing DVO’s uitvoering sw-taken WIL door Deloitte

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten