RSS Feed

Collegebrief inzake stand van zaken budgetten Jeugd

22-12-2017 - Op 26 juni 2017 hebben wij u middels een collegebrief geïnformeerd over het onderwerp 'financiën Jeugdhulp en Wmo en het werkplan 2017 Programma Sociale Kracht’. In deze collegebrief informeren wij u over de actuele stand van zaken met betrekking tot de budgetten voor het beleidsterrein Jeugd.


Gerelateerde documenten

26-06-2017 - In deze collegebrief informeren wij u integraal over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein. In het bijzonder gaat deze brief over: » De verdeling van de integratie-uitkering Jeugdzorg voor 2017 en de financiële ambitie voor de komende jaren; » De verdeling van de integratie-uitkering SD Wmo-nieuwe taken 2017 t/m 2021; » Het Werkplan 2017 Programma Sociale Kracht.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten