RSS Feed

Collegebrief feitenrelaas toezicht bouw Schoneveld, second opinion herstelwerkzaamheden en -kosten

26-03-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het toezicht tijdens de bouw van het sociaal cultureel centrum Schoneveld en de recent uitgevoerde second opinion met betrekking tot de voorgestelde herstelwerkzaamheden en de daarmee gepaard gaande investeringskosten


Gerelateerde documenten

08-03-2018 - Vraagstelling vanuit de gemeente Houten is voorgestelde herstelmaatregelen met de daarbij behorende rapportage en investering kosten te beoordelen als second opinion.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten