RSS Feed

Collegebrief evaluatie verruiming winkeltijden

04-01-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de uitkomsten van de evaluatie van de verruiming van de winkeltijden die sinds 2015 van kracht is in de gemeente Houten. Een wijziging in de (landelijke) Winkeltijdenwet heeft ertoe geleid dat gemeenten zelf kunnen besluiten over de openingstijden van winkels en daarbij kunnen inspelen op de lokale behoefte.


Gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten