RSS Feed

Collegebrief communicatie en participatie bij particuliere (bouw)initiatieven

22-12-2017 - Tijdens de behandeling van het Programma Ruimte 2017-2019 gaf u aan behoefte te hebben aan een toetsingskader voor burgerparticipatie bij particuliere initiatieven. Hiermee wil u nagaan of de burgerparticipatie goed is verlopen. Wij hebben inmiddels een notitie en leidraad voor communicatie en participatie bij particuliere (bouw)initiatieven vastgesteld. Deze bieden wij u bijgaand ter informatie aan.


Gerelateerde documenten

13-12-2017 - De gemeente Houten vindt het van groot belang dat de communicatie en participatie bij (bouw)initiatieven zorgvuldig en transparant gebeurt. Bij particuliere initiatieven is de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor het betrekken van belanghebbenden en het doen van een serieuze pogingtot het bereiken van acceptatie. De gemeente heeft hierbij in principe een meer terughoudende rol.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-12-2017 - Heeft u plannen voor het realiseren van een bouwinitiatief in Houten? Dan ligt de verantwoordelijkheid voor communicatie en participatie van belanghebbenden bij u als particuliere initiatiefnemer.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-07-2017 - De kaders in het Programma Ruimte 2017-2019 vaststellen waarbinnen ontwikkeling van ruimtelijke projecten op locatie zich kan gaan afspelen, zowel op inhoud, werkwijze als proces. Het Programma Ruimte is het instrument om tot een goede ontwikkeling van Houten te komen. Het programma formuleert concrete doelstellingen en uitgangspunten voor de komende jaren en benoemt daarnaast hoe we als gemeente omgaan met gemeentelijke en particuliere initiatieven en wie (wanneer) welke rol heeft.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten